0
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng! Mua sắm ngay

Welcome to Martfury Online Shopping Store !

Giỏ Hàng

Ethos Nổi Bật

Chưa có sản phẩm phù hợp
 • Đường kính bánh xe đẩy

 • Hiển thị 113 Sản phẩm

  Chế độ xem

  Bánh xe chịu nhiệt Phenolic 494XHQ200P45

  Thông số kỹ thuật Bánh xe chịu nhiệt Phenolic 494XHQ200P45: Kiểu càng: xoay khóa Chất liệu: phenolic Tải trọng: 500 kg Đường kính: 250mm x 50mm Chiều cao tổng: 285mm Nhà sản xuất: Ethos – Nhật Bản / Singapore

  440.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe chịu nhiệt Phenolic 492XHQ200P45

  Thông số kỹ thuật Bánh xe chịu nhiệt Phenolic 492XHQ200P45: Kiểu càng: tĩnh Chất liệu: phenolic Tải trọng: 500 kg Đường kính: 250mm x 50mm Chiều cao tổng: 285mm Nhà sản xuất: Ethos – Nhật Bản / Singapore

  389.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe chịu nhiệt Phenolic 491XHQ200P45

  Thông số kỹ thuật Bánh xe chịu nhiệt Phenolic 491XHQ200P45: Kiểu càng: xoay Chất liệu: phenolic Tải trọng: 500 kg Đường kính: 250mm x 50mm Chiều cao tổng: 285mm Nhà sản xuất: Ethos – Nhật Bản / Singapore

  388.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Ethos 253UIY125P01

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 150kg
  Đường kính: 125mm x 32mm
  Chiều cao tổng: 157mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật Bản / Singapore

  295.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Ethos 661PUZ075J01

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 180 kg
  Đường kính: 75mm x 32mm
  Chiều cao tổng: 100mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Hàn Quốc

  158.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Ethos 661PUZ100J01

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 250 kg
  Đường kính: 100mm x 42mm
  Chiều cao tổng: 144mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Hàn Quốc

  338.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe cao su Ethos 661PRZ075J01

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: cao su
  Tải trọng: 120 kg
  Đường kính: 75 mm x 32mm
  Chiều cao tổng: 100mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Hàn Quốc

  189.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe cao su Ethos 661PRZ200J01

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: cao su
  Tải trọng: 350 kg
  Đường kính: 200 mm x 45mm
  Chiều cao tổng: 250mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Hàn Quốc

  595.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe Cao su Ethos 273TPY075P01

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: cao su
  Tải trọng: 75kg
  Đường kính: 75mm x 32mm
  Chiều cao tổng: 119mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật bản

  194.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe cao su Ethos 273TPY100P01

  Thông số của Bánh xe cao su Ethos 273TPY100P01: Kiểu càng: xoay khóa Chất liệu: Cao su Tải trọng: 85 kg Đường kính: 100 mm x32mm Chiều cao tổng: 133mm Nhà sản xuất: Ethos-Nhật bản  

  149.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Ethos 291UMH100P45

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 170kg
  Đường kính: 100mm x 40mm
  Chiều cao tổng: 136mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật bản

  260.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Ethos 291UMH125P45

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 205kg
  Đường kính: 125mm x 40mm
  Chiều cao tổng: 163mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật bản

  290.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Ethos 291UMH150P45

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 235kg
  Đường kính: 150mm x 40mm
  Chiều cao tổng: 190mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật bản

  305.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe Nylon Ethos 291NMH100P45

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: nylon
  Tải trọng: 170kg
  Đường kính: 100mm x 40mm
  Chiều cao tổng: 136mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật bản

  216.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe Nylon Ethos 291NMH125P45

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: nylon
  Tải trọng: 350kg
  Đường kính: 125mm x 40mm
  Chiều cao tổng: 163mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật bản

  270.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe Nylon Ethos 291NMH150P45

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: nylon
  Tải trọng: 380kg
  Đường kính: 150mm x 40mm
  Chiều cao tổng: 190mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật bản

  299.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe Cao su Ethos 273TPY075T12

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: cao su
  Tải trọng: 75kg
  Đường kính: 75mm x 32mm
  Chiều cao tổng: 119mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật bản

  153.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe Cao su Ethos 273TPY150P01

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: cao su
  Tải trọng: 120kg
  Đường kính: 150mm x 32mm
  Chiều cao tổng: 185mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật bản

  260.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe Cao su Ethos 273TPY150T12

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: cao su
  Tải trọng: 120kg
  Đường kính: 150mm x 32mm
  Chiều cao tổng: 185mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật bản

  255.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe Cao su Ethos 273TPY125P01

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: cao su
  Tải trọng: 110kg
  Đường kính: 125mm x 32mm
  Chiều cao tổng: 157mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật bản

  210.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Ethos 273UBY075P01

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 100kg
  Đường kính: 75mm x 32mm
  Chiều cao tổng: 119mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật bản

  177.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Ethos 273UBY100P01

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 115kg
  Đường kính: 100mm x 32mm
  Chiều cao tổng: 133mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật bản

  190.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Ethos 273UBY125P01

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 135kg
  Đường kính: 125mm x 32mm
  Chiều cao tổng: 157mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật bản

  199.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Ethos 272UBY075P01

  Kiểu càng: tĩnh
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 100kg
  Đường kính: 75mm x 32mm
  Chiều cao tổng: 119mm
  Nhà sản xuất: Ethos – Nhật bản

  155.000

  Thêm vào giỏ

  Giới thiệu về Ethos