0
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng! Mua sắm ngay

Welcome to Martfury Online Shopping Store !

Giỏ Hàng

Flowtech Nổi Bật

Chưa có sản phẩm phù hợp
 • Đường kính ống

 • Loại đồng hồ nước

 • Hiển thị 8 Sản phẩm

  Chế độ xem

  Đồng hồ nước thải Flowtech DN100
  -16%
  Đồng hồ nước sạch Flowtech DN100
  -14%
  Đồng hồ nước thải Flowtech DN80
  -19%
  Đồng hồ nước sạch Flowtech DN80
  -19%
  Đồng hồ nước thải Flowtech DN65
  -19%
  Đồng hồ nước sạch Flowtech DN65
  -19%
  Đồng hồ nước thải Flowtech DN50
  -16%
  Đồng hồ nước sạch Flowtech DN50
  -23%
  -16%
  Đồng hồ nước thải Flowtech DN100

  – Xuất xứ: Malaysia
  – Hãng sản xuất: Flowtech
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 1,8m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 60m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 120m3/h
  – Kích thước LxH = 250x289mm
  – Độ chính xác cấp A
  – Bảo hành: 12 tháng

  6.650.0007.900.000

  Thêm vào giỏ
  -14%
  Đồng hồ nước sạch Flowtech DN100

  – Thương hiệu: Flowtech
  – Xuất xứ: Malaysia
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 1,8m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 60m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 120m3/h
  – Kích thước LxH = 250x289mm
  – Độ chính xác cấp B
  – Bảo hành: 12 tháng

  6.500.0007.600.000

  Thêm vào giỏ
  -19%
  Đồng hồ nước thải Flowtech DN80

  – Thương hiệu: Flowtech
  – Xuất xứ: Malaysia
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 3,2m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 40m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 80m3/h
  – Kích thước LxH = 225x279mm
  – Độ chính xác cấp A
  – Bảo hành: 12 tháng

  5.250.0006.500.000

  Thêm vào giỏ
  -19%
  Đồng hồ nước sạch Flowtech DN80

  – Thương hiệu: Flowtech
  – Xuất xứ: Malaysia
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 1,2m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 40m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 80m3/h
  – Kích thước LxH = 225x279mm
  – Độ chính xác cấp B
  – Bảo hành: 12 tháng

  5.200.0006.450.000

  Thêm vào giỏ
  -19%
  Đồng hồ nước thải Flowtech DN65

  – Thương hiệu: Flowtech
  – Xuất xứ: Malaysia
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 2m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 25m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 50m3/h
  – Kích thước LxH = 200x271mm
  – Độ chính xác cấp A
  – Bảo hành: 12 tháng

  4.800.0005.900.000

  Thêm vào giỏ
  -19%
  Đồng hồ nước sạch Flowtech DN65

  – Thương hiệu: Flowtech
  – Xuất xứ: Malaysia
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 0,75m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 25m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 50m3/h
  – Kích thước LxH = 200x271mm
  – Độ chính xác cấp B
  – Bảo hành: 12 tháng

  4.600.0005.700.000

  Thêm vào giỏ
  -16%
  Đồng hồ nước thải Flowtech DN50

  – Thương hiệu: Flowtech
  – Xuất xứ: Malaysia
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 1,2m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 15m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 30m3/h
  – Kích thước LxH = 200x261mm
  – Độ chính xác cấp A
  – Bảo hành: 12 tháng

  3.850.0004.600.000

  Thêm vào giỏ
  -23%
  Đồng hồ nước sạch Flowtech DN50

  – Thương hiệu: Flowtech
  – Xuất xứ: Malaysia
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 0,45m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 15m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 30m3/h
  – Kích thước LxH = 200x261mm
  – Bảo hành: 12 tháng

  3.600.0004.650.000

  Thêm vào giỏ

  Giới thiệu về Flowtech