yandex
0
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng! Mua sắm ngay

Welcome to Martfury Online Shopping Store !

Giỏ Hàng

 • Đường kính bánh xe đẩy

 • Hiển thị 35 Sản phẩm

  Chế độ xem

  Bánh xe PU Kyung chang 4210S-A1PC xoay
  Bánh xe PU Kyung chang 4210S-A1PC xoay

  Thông số của Bánh xe PU Kyung chang 4210S-A1PC: Chất liệu bánh xe: PU Chất liệu tấm đế: càng thép , xoay 360 độ Đường kính: 250mm Độ dày bánh xe: 60 mm Kích thước đế : (114 x 100) mm Kích thước tâm lỗ x tâm lỗ: (129 x 74) mm Đường kính lỗ […]

  700.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2030R-A1PVC cố định
  Bánh xe PU kyung chang 2030R-A1PVC cố định

  Kiểu càng: cố định Chất liệu: PU Tải trọng: 100 kg Đường kính: 75 mm x32mm Chiều cao tổng: 130mm Mặt bích: 92x60mm Tâm lỗ: 47x74mm Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  110.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Kyung chang 4210S-A1TB xoay khóa
  Bánh xe PU Kyung chang 4210S-A1TB xoay khóa

  Thông số của Bánh xe PU Kyung chang 4210S-A1TB: Kiểu càng: xoay khóa Chất liệu: PU Tải trọng: 650 kg Đường kính: 250 mm x60mm Chiều cao tổng: 292mm Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  770.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Kyung chang 4210R-A1PC cố định
  Bánh xe PU Kyung chang 4210R-A1PC cố định

  Thông số của Bánh xe PU Kyung chang 4210R-A1PC: Kiểu càng: cố định Chất liệu: PU Tải trọng: 650 kg Đường kính: 250 mm x60mm Chiều cao tổng: 292mm Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  620.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2030S-A1PVC xoay
  Bánh xe PU kyung chang 2030S-A1PVC xoay

  Kiểu càng: xoay Chất liệu: PU Tải trọng: 100 kg Đường kính: 75 mm x32mm Chiều cao tổng: 130mm Mặt bích: 92x60mm Tâm lỗ: 47x74mm Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  138.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2040R-A1PVC cố định
  Bánh xe PU kyung chang 2040R-A1PVC cố định

  Kiểu càng: cố định Chất liệu: PU Tải trọng: 100 kg Đường kính: 75 mm x32mm Chiều cao tổng: 130mm Mặt bích: 92x60mm Tâm lỗ: 47x74mm Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  125.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2030S-A1PVCTB xoay khóa
  Bánh xe PU kyung chang 2030S-A1PVCTB xoay khóa

  Thông số của Bánh xe PU Kyung chang 2030S-A1PVCTB: Kiểu càng: xoay khóa Chất liệu: PU Tải trọng: 100 kg Đường kính: 75 mm x32mm Chiều cao tổng: 130mm Mặt bích: 92x60mm Tâm lỗ: 47x74mm Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  140.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4080S-A1-TTL xoay khóa
  Bánh xe PU kyung chang 4080S-A1-TTL xoay khóa

  Thông số của Bánh xe PU Kyung chang 4080S-A1-TTL: Kiểu càng: xoay khóa Chất liệu: PU Tải trọng: 400 kg Đường kính: 200 mm x48mm Chiều cao tổng: 241mm Mặt bích: 114x100mm Tâm lỗ: 71x84mm Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  580.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4080S-A1-TB xoay khóa
  Bánh xe PU kyung chang 4080S-A1-TB xoay khóa

  Thông số của Bánh xe PU Kyung chang 4080S-A1-TB: Kiểu càng: xoay khóa Chất liệu: PU Tải trọng: 400 kg Đường kính: 200 mm x48mm Chiều cao tổng: 241mm Mặt bích: 114x100mm Tâm lỗ: 71x84mm Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  510.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4080S-A1PC xoay
  Bánh xe PU kyung chang 4080S-A1PC xoay

  Thông số của Bánh xe PU Kyung chang 4080S-A1PC: Kiểu càng: xoay Chất liệu: PU Tải trọng: 400 kg Đường kính: 200 mm x48mm Chiều cao tổng: 241mm Mặt bích: 114x100mm Tâm lỗ: 71x84mm Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  490.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4080R-A1PC cố định
  Bánh xe PU kyung chang 4080R-A1PC cố định

  Thông số của Bánh xe PU Kyung chang 4080R-A1PC: Kiểu càng: cố định Chất liệu: PU Tải trọng: 400 kg Đường kính: 200 mm x48mm Chiều cao tổng: 241mm Mặt bích: 114x100mm Tâm lỗ: 71x84mm Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  445.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4260S-A1PC xoay
  Bánh xe PU kyung chang 4260S-A1PC xoay

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 450 kg
  Đường kính: 150 mm x60mm
  Chiều cao tổng: 190mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  478.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4260S-A1PCTB xoay khóa
  Bánh xe PU kyung chang 4260S-A1PCTB xoay khóa

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 450 kg
  Đường kính: 150 mm x60mm
  Chiều cao tổng: 190mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  533.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2040S-A1PVC xoay
  Bánh xe PU kyung chang 2040S-A1PVC xoay

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 130 kg
  Đường kính: 100 mm x32mm
  Chiều cao tổng: 130mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  150.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2040S-A1PVCTB xoay khóa
  Bánh xe PU kyung chang 2040S-A1PVCTB xoay khóa

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 130 kg
  Đường kính: 100 mm x32mm
  Chiều cao tổng: 130mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  155.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4280R-A1PC cố định
  Bánh xe PU kyung chang 4280R-A1PC cố định

  Kiểu càng: tĩnh
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 550 kg
  Đường kính: 200 mm x60mm
  Chiều cao tổng: 241mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  497.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4280S-A1PC xoay
  Bánh xe PU kyung chang 4280S-A1PC xoay

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 550 kg
  Đường kính: 200 mm x60mm
  Chiều cao tổng: 241mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  559.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4280S-A1PCTB xoay khóa
  Bánh xe PU kyung chang 4280S-A1PCTB xoay khóa

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 550 kg
  Đường kính: 200 mm x60mm
  Chiều cao tổng: 241mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  610.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Kyung chang 4260R-A1PC cố định
  Bánh xe PU Kyung chang 4260R-A1PC cố định

  Kiểu càng: tĩnh
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 450 kg
  Đường kính: 150 mm x60mm
  Chiều cao tổng: 190mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  419.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2040R-A1PVC cố định
  Bánh xe PU kyung chang 2040R-A1PVC cố định

  Kiểu càng: tĩnh
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 130 kg
  Đường kính: 100 mm x32mm
  Chiều cao tổng: 130mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  135.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2050S-A1PVC xoay
  Bánh xe PU kyung chang 2050S-A1PVC xoay

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 140 kg
  Đường kính: 125 mm x32mm
  Chiều cao tổng: 156mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  169.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2050R-A1PVC cố định
  Bánh xe PU kyung chang 2050R-A1PVC cố định

  Kiểu càng: tĩnh
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 140 kg
  Đường kính: 125 mm x32mm
  Chiều cao tổng: 156mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  157.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2050S-A1PVCTB xoay khóa
  Bánh xe PU kyung chang 2050S-A1PVCTB xoay khóa

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 140 kg
  Đường kính: 125 mm x32mm
  Chiều cao tổng: 156mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  180.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4060S-A1-PC xoay
  Bánh xe PU kyung chang 4060S-A1-PC xoay

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 380 kg
  Đường kính: 150 mm x48mm
  Chiều cao tổng: 190mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  388.000

  Thêm vào giỏ

  Giới thiệu về Kyung chang