0
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng! Mua sắm ngay

Welcome to Martfury Online Shopping Store !

Giỏ Hàng

Kyung chang Nổi Bật

Chưa có sản phẩm phù hợp
 • Đường kính bánh xe đẩy

 • Hiển thị 27 Sản phẩm

  Chế độ xem

  Bánh xe PU Kyung chang 4210S-A1PC

  Thông số của Bánh xe PU Kyung chang 4210S-A1PC: Kiểu càng: cố định Chất liệu: PU Tải trọng: 650 kg Đường kính: 250 mm x60mm Chiều cao tổng: 292mm Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  700.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Kyung chang 4210S-A1TB

  Thông số của Bánh xe PU Kyung chang 4210S-A1TB: Kiểu càng: cố định Chất liệu: PU Tải trọng: 650 kg Đường kính: 250 mm x60mm Chiều cao tổng: 292mm Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  770.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Kyung chang 4210R-A1PC

  Thông số của Bánh xe PU Kyung chang 4210R-A1PC: Kiểu càng: cố định Chất liệu: PU Tải trọng: 650 kg Đường kính: 250 mm x60mm Chiều cao tổng: 292mm Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  620.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4260S-A1PC

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 450 kg
  Đường kính: 150 mm x60mm
  Chiều cao tổng: 190mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  478.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4260S-A1PCTB

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 450 kg
  Đường kính: 150 mm x60mm
  Chiều cao tổng: 190mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  533.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2040S-A1PVC

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 130 kg
  Đường kính: 100 mm x32mm
  Chiều cao tổng: 130mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  150.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2040S-A1PVCTB

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 130 kg
  Đường kính: 100 mm x32mm
  Chiều cao tổng: 130mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  155.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4280R-A1PC

  Kiểu càng: tĩnh
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 550 kg
  Đường kính: 200 mm x60mm
  Chiều cao tổng: 241mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  497.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4280S-A1PC

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 550 kg
  Đường kính: 200 mm x60mm
  Chiều cao tổng: 241mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  559.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4280S-A1PCTB

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 550 kg
  Đường kính: 200 mm x60mm
  Chiều cao tổng: 241mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  610.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Kyung chang 4260R-A1PC

  Kiểu càng: tĩnh
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 450 kg
  Đường kính: 150 mm x60mm
  Chiều cao tổng: 190mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  419.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2040R-A1PVC

  Kiểu càng: tĩnh
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 130 kg
  Đường kính: 100 mm x32mm
  Chiều cao tổng: 130mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  135.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2050S-A1PVC

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 140 kg
  Đường kính: 125 mm x32mm
  Chiều cao tổng: 156mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  169.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2050R-A1PVC

  Kiểu càng: tĩnh
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 140 kg
  Đường kính: 125 mm x32mm
  Chiều cao tổng: 156mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  157.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 2050S-A1PVCTB

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 140 kg
  Đường kính: 125 mm x32mm
  Chiều cao tổng: 156mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  180.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4060S-A1-PC

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 380 kg
  Đường kính: 150 mm x48mm
  Chiều cao tổng: 190mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  388.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU kyung chang 4060R-A1-PC

  Kiểu càng: tĩnh
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 380 kg
  Đường kính: 150 mm x48mm
  Chiều cao tổng: 190mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  350.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Kyung chang 4060S-A1-PC-TB

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 380 kg
  Đường kính: 150 mm x48mm
  Chiều cao tổng: 190mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  405.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Kyung chang 4060S-A1-PC-TTL

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 380 kg
  Đường kính: 150 mm x48mm
  Chiều cao tổng: 190mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  469.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe Kyung chang PU 4050R-A1-PC

  Kiểu càng: cố định
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 360 kg
  Đường kính: 125 mm x48mm
  Chiều cao tổng: 165mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  298.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe Kyung chang PU 4050S-A1-PC

  Kiểu càng: xoay
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 360 kg
  Đường kính: 125 mm x48mm
  Chiều cao tổng: 165mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  339.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe Kyung chang PU 4050S-A1-PC-TB

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 360 kg
  Đường kính: 125 mm x48mm
  Chiều cao tổng: 165mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  368.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh Xe PU Kyung Chang 4050S-A1-PC-TTL

  Kiểu càng: xoay khóa
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 360 kg
  Đường kính: 125 mm x48mm
  Chiều cao tổng: 165mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  405.000

  Thêm vào giỏ
  Bánh xe PU Kyung chang 4040R-A1-PC

  Kiểu càng: cố định
  Chất liệu: PU
  Tải trọng: 320 kg
  Đường kính: 100 mm x48mm
  Chiều cao tổng: 143mm
  Nhà sản xuất: Kyung chang – Hàn Quốc

  268.000

  Thêm vào giỏ

  Giới thiệu về Kyung chang