yandex
0
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng! Mua sắm ngay

Welcome to Martfury Online Shopping Store !

Giỏ Hàng

Hiển thị 12 Sản phẩm

Chế độ xem

Van bi tay ngăn (Tay bướm) BV 20 BF – 3/4″ (20mm)
Van bi tay ngăn (Tay bướm) BV 20 BF – 3/4″ (20mm)

Loại: Van bi tay ngắn (Tay bướm)

Chức năng: Cổng chặn nước

Chất liệu: Đồng

120.000

Thêm vào giỏ
Van bi tay ngắn (Tay bướm) SW BV – 3WM. WF1/2″
Van bi tay ngắn (Tay bướm) SW BV – 3WM. WF1/2″

Loại: Van bi tay ngắn (Tay bướm)

Chức năng: Cổng chặn nước

Chất liệu: Đồng

Kích thước: 1/2″ (15mm)

92.000

Thêm vào giỏ
Van bi tay ngắn (Tay bướm) – BV 15BF – 1/2″
Van bi tay ngắn (Tay bướm) – BV 15BF – 1/2″

Loại: Van bi tay ngắn (Tay Bướm)

Chức năng: Cổng chặn nước

Chất liệu: Đồng

Kích thước: 1/2″ (15mm)

80.000

Thêm vào giỏ
Van nước Sanwa GV 100S – 4″ (100mm)
Van nước Sanwa GV 100S – 4″ (100mm)

Loại Van: Van cửa (van ông).

Kiểu tay: Tay xanh.

Chức năng: Cổng chặn nước

Chất liệu: Đồng

2.980.000

Thêm vào giỏ
Van nước Sanwa GV 80S – 3″ (80mm)
Van nước Sanwa GV 80S – 3″ (80mm)

Chức năng: Cổng chặn nước

Chất liệu: Đồng

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: SANWA

1.997.000

Thêm vào giỏ
Van nước Sanwa GV 60S – 2.1/2″ (65mm)
Van nước Sanwa GV 60S – 2.1/2″ (65mm)

Van nước Sanwa GV 65S – 2.1/2″ (65mm)

Kích thước: 2.1/2″ (65mm)

Chất liệu: Đồng

Bảo hành: 12 Tháng

Hãng sản xuất: SANWA

1.445.000

Thêm vào giỏ
Van nước Sanwa GV 50S – 2″ (50mm)
Van nước Sanwa GV 50S – 2″ (50mm)

Kiểu tay: Tay xanh.

Chức năng: Cổng chặn nước

Chất liệu: Đồng

690.000

Thêm vào giỏ
Van nước Sanwa GV 40S – 1.1/2″ (40mm)
Van nước Sanwa GV 40S – 1.1/2″ (40mm)

Kiểu tay: Tay xanh

Chức năng: Cổng chặn nước

Chất liệu: Đồng

Bảo hành: 12 Tháng

545.000

Thêm vào giỏ
Van nước Sanwa GV 32S – 1.1/4″ (32mm)
Van nước Sanwa GV 32S – 1.1/4″ (32mm)

Kiểu tay: Tay xanh.

Chức năng: Cổng chặn nước

Chất liệu: Đồng

Bảo hành: 12 Tháng

369.000

Thêm vào giỏ
Van nước Sanwa GV 25S – 1″ (25mm)
Van nước Sanwa GV 25S – 1″ (25mm)

Kiểu tay: Tay xanh.

Chức năng: Cổng chặn nước

Chất liệu: Đồng

Bảo hành: 12 Tháng

250.000

Thêm vào giỏ
Van nước Sanwa GV 20S – 3/4″ (20mm)
Van nước Sanwa GV 20S – 3/4″ (20mm)

Kiểu tay: Tay xanh.

Chức năng: Cổng chặn nước

Chất liệu: Đồng

Bảo hành: 12 Tháng

185.000

Thêm vào giỏ
Van nước Sanwa GV 15S – 1/2″ (15mm)
Van nước Sanwa GV 15S – 1/2″ (15mm)

Kiểu tay: Tay xanh.

Chức năng: Cổng chặn nước

Chất liệu: Đồng

Bảo hành: 12 Tháng

135.000

Thêm vào giỏ

Giới thiệu về Sanwa