yandex
0
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng! Mua sắm ngay

Welcome to Martfury Online Shopping Store !

Giỏ Hàng

 • Đường kính bánh xe đẩy

 • Hiển thị 10 Sản phẩm

  Chế độ xem

  Bánh xe cao su Shenpai PK130 xoay
  Bánh xe cao su Shenpai PK130 xoay

  Thông số của Bánh xe cao su Shenpai PK130 xoay: Kiểu càng: xoay Chất liệu: cao su Tải trọng: 200 kg Đường kính: 130 x 40mm Chiều cao tổng: 172mm Tâm lỗ: 90 x 90 mm Mặt bích: 110 x 110mm Đường kính trục: 11mm Nhà sản xuất: Shenpai – Nhật bản

  Bánh xe cao su Shenpai PK100 xoay
  Bánh xe cao su Shenpai PK100 xoay

  Thông số của Bánh xe cao su Shenpai PK100 xoay: Kiểu càng: xoay Chất liệu: cao su Tải trọng: 130 kg Đường kính: 100 x 38mm Chiều cao tổng: 144mm Tâm lỗ: 74×74 mm Mặt bích: 97 x 97mm Đường kính trục: 11mm Nhà sản xuất: Shenpai – Nhật bản

  Bánh xe cao su Shenpai PK130 cố định
  Bánh xe cao su Shenpai PK130 cố định

  Thông số của Bánh xe cao su Shenpai PK130 cố định: Kiểu càng: cố định Chất liệu: cao su Tải trọng: 200 kg Đường kính: 130 x 40mm Chiều cao tổng: 172mm Tâm lỗ: 122 x 56 mm Mặt bích: 138 x 90mm Đường kính trục: 11mm Nhà sản xuất: Shenpai – Nhật bản

  Bánh xe cao su Shenpai PK100 cố định
  Bánh xe cao su Shenpai PK100 cố định

  Thông số của Bánh xe cao su Shenpai PK100 cố định: Kiểu càng: cố định Chất liệu: cao su Tải trọng: 130 kg Đường kính: 100 x 38mm Chiều cao tổng: 144mm Tâm lỗ: 90 x 50 mm Mặt bích: 120 x 82mm Đường kính trục: 11mm Nhà sản xuất: Shenpai – Nhật bản

  Bánh xe PU Shenpai PUK100 xoay khóa
  Bánh xe PU Shenpai PUK100 xoay khóa

  Thông số của Bánh xe PU Shenpai PUK100 xoay khóa: Kiểu càng: xoay khóa Chất liệu: PU Tải trọng: 230 kg Đường kính: 100 x 32mm Chiều cao tổng: 144mm Tâm lỗ: 74 x 74 mm Mặt bích: 97 x 97 mm Đường kính trục: 11mm Nhà sản xuất: Shenpai – Nhật bản

  Bánh xe PU Shenpai PUK75 xoay khóa
  Bánh xe PU Shenpai PUK75 xoay khóa

  Thông số của Bánh xe PU Shenpai PUK75 xoay khóa: Kiểu càng: xoay khóa Chất liệu: PU Tải trọng: 120 kg Đường kính: 75 x 32mm Chiều cao tổng: 100mm Tâm lỗ: 63 x 63mm Mặt bích: 82 x 82mm Đường kính trục: 9.5mm Nhà sản xuất: Shenpai – Nhật bản

  Bánh xe PU Shenpai PUK100 xoay
  Bánh xe PU Shenpai PUK100 xoay

  Thông số của Bánh xe PU Shenpai PUK100 xoay: Kiểu càng: xoay Chất liệu: PU Tải trọng: 230 kg Đường kính: 100 x 32mm Chiều cao tổng: 144mm Tâm lỗ: 74 x 74 mm Mặt bích: 97 x 97 mm Đường kính trục: 11mm Nhà sản xuất: Shenpai – Nhật bản

  Bánh xe PU Shenpai PUK75 xoay
  Bánh xe PU Shenpai PUK75 xoay

  Thông số của Bánh xe PU Shenpai PUK75 xoay: Kiểu càng: xoay Chất liệu: PU Tải trọng: 120 kg Đường kính: 75 x 32mm Chiều cao tổng: 100mm Tâm lỗ: 63 x 63mm Mặt bích: 82 x 82mm Đường kính trục: 9.5mm Nhà sản xuất: Shenpai – Nhật bản

  Bánh xe PU Shenpai PUK100 cố định
  Bánh xe PU Shenpai PUK100 cố định

  Thông số của Bánh xe PU Shenpai PUK100 cố định: Kiểu càng: cố định Chất liệu: PU Tải trọng: 230 kg Đường kính: 100 x 32mm Chiều cao tổng: 144mm Tâm lỗ: 90 x 50mm Mặt bích: 120 x 82mm Đường kính trục: 11mm Nhà sản xuất: Shenpai – Nhật bản

  Bánh xe PU Shenpai PUK75 cố định
  Bánh xe PU Shenpai PUK75 cố định

  Thông số của Bánh xe PU Shenpai PUK75 cố định: Kiểu càng: cố định Chất liệu: PU Tải trọng: 120 kg Đường kính: 75 x 32mm Chiều cao tổng: 100mm Tâm lỗ: 63 x 40mm Mặt bích: 95 x 72mm Đường kính trục: 9.5mm Nhà sản xuất: Shenpai – Nhật bản

  Giới thiệu về Shenpai