yandex
0
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng! Mua sắm ngay

Welcome to Martfury Online Shopping Store !

Giỏ Hàng

 • Đường kính ống

 • Loại đồng hồ nước

 • Hiển thị 12 Sản phẩm

  Chế độ xem

  Đồng hồ nước thải T-Flow DN100
  -20%

  Đồng hồ nước thải T-Flow DN100

  5.286.000 4.250.000

  Đồng hồ nước thải T-Flow DN100

  5.286.000 4.250.000
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN100
  -20%
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN150
  -20%
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN80
  -19%

  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN80

  5.460.000 4.400.000
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN50
  -19%

  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN50

  4.320.000 3.500.000
  Đồng hồ đo nước thải T-Flow DN65
  -20%
  Đồng hồ đo nước thải T-Flow DN80
  -20%
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN200
  -20%

  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN200

  11.940.000 9.600.000

  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN200

  11.940.000 9.600.000
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN125
  -20%
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN65
  -19%

  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN65

  4.780.000 3.850.000
  Đồng hồ nước thải T-Flow DN100
  -20%
  Đồng hồ nước thải T-Flow DN100

  – Xuất xứ: Malaysia
  – Hãng sản xuất: T-Flow
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 1,8m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 60m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 120m3/h
  – Kích thước LxH = 250x295mm

  5.286.000 4.250.000

  Thêm vào giỏ
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN100
  -20%
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN100

  – Xuất xứ: Malaysia
  – Hãng sản xuất: T-Flow
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 1,8m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 60m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 120m3/h
  – Kích thước LxH = 250x289mm

  5.680.000 4.550.000

  Thêm vào giỏ
  Đồng hồ đo nước thải dạng cơ T-Flow DN50 phi 60
  -19%
  Đồng hồ đo nước thải dạng cơ T-Flow DN50 phi 60

  – Xuất xứ: Malaysia
  – Hãng sản xuất: T-Flow
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 0,45m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 15m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 30m3/h
  – Kích thước LxH = 200x253mm

  4.086.000 3.300.000

  Thêm vào giỏ
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN150
  -20%
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN150

  – Xuất xứ: Malaysia
  – Hãng sản xuất: T-Flow
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 4,5m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 150m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 300m3/h
  – Kích thước LxH = 300x319mm

  9.070.000 7.300.000

  Thêm vào giỏ
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN80
  -19%
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN80

  – Xuất xứ: Malaysia
  – Hãng sản xuất: T-Flow
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 1,2m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 40m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 80m3/h
  – Kích thước LxH = 225x279mm

  5.460.000 4.400.000

  Thêm vào giỏ
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN50
  -19%
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN50

  – Xuất xứ: Malaysia
  – Hãng sản xuất: T-Flow
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 0,45m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 15m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 30m3/h
  – Kích thước LxH = 200x261mm
  – Bảo hành: 12 tháng

  4.320.000 3.500.000

  Thêm vào giỏ
  Đồng hồ đo nước thải T-Flow DN150
  -20%
  Đồng hồ đo nước thải T-Flow DN150

  – Xuất xứ: Malaysia
  – Hãng sản xuất: T-Flow
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 4,5m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 150m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 300m3/h
  – Kích thước LxH = 300x339mm

  7.686.000 6.150.000

  Thêm vào giỏ
  Đồng hồ đo nước thải T-Flow DN65
  -20%
  Đồng hồ đo nước thải T-Flow DN65

  – Xuất xứ: Malaysia
  – Hãng sản xuất: T-Flow
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 0,75m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 25m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 50m3/h
  – Kích thước LxH = 200x268mm

  4.686.000 3.750.000

  Thêm vào giỏ
  Đồng hồ đo nước thải T-Flow DN80
  -20%
  Đồng hồ đo nước thải T-Flow DN80

  – Xuất xứ: Malaysia
  – Hãng sản xuất: T-Flow
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 1,2m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 40m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 80m3/h
  – Kích thước LxH = 225x284mm

  4.986.000 4.000.000

  Thêm vào giỏ
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN200
  -20%
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN200

  – Xuất xứ: Malaysia
  – Hãng sản xuất: T-Flow
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 7,5m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 250m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 500m3/h
  – Kích thước LxH = 350x346mm

  11.940.000 9.600.000

  Thêm vào giỏ
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN125
  -20%
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN125

  – Xuất xứ: Malaysia
  – Hãng sản xuất: T-Flow
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 3m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 100m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 200m3/h
  – Kích thước LxH = 250x299mm

  6.230.000 5.000.000

  Thêm vào giỏ
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN65
  -19%
  Đồng hồ nước T-Flow Malaysia DN65

  – Xuất xứ: Malaysia
  – Hãng sản xuất: T-Flow
  – Lưu lượng nhỏ nhất Qmin = 0,75m3/h
  – Lưu lượng danh định Qn = 25m3/h
  – Lưu lượng lớn nhất Qmax = 50m3/h
  – Kích thước LxH = 200x271mm

  4.780.000 3.850.000

  Thêm vào giỏ

  Giới thiệu về T-Flow