0
0

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng! Mua sắm ngay

Welcome to Martfury Online Shopping Store !

Giỏ Hàng

Zenner Nổi Bật

Chưa có sản phẩm phù hợp
 • Đường kính ống

 • Loại đồng hồ nước

 • Hiển thị 17 Sản phẩm

  Chế độ xem

  Đồng hồ nước zenner DN50 nối Ren
  -18%
  Đồng hồ nước Zenner DN15
  -17%

  Đồng hồ nước Zenner DN15

  600.000720.000

  Đồng hồ nước Zenner DN15

  600.000720.000
  Đồng hồ nước thải Zenner WI-N DN150
  -11%
  Đồng hồ nước Zenner WPH-N DN125
  -12%

  Đồng hồ nước Zenner WPH-N DN125

  7.500.0008.500.000

  Đồng hồ nước Zenner WPH-N DN125

  7.500.0008.500.000
  Đồng hồ nước Zenner WPH-N DN100
  -4%

  Đồng hồ nước Zenner WPH-N DN100

  7.200.0007.500.000

  Đồng hồ nước Zenner WPH-N DN100

  7.200.0007.500.000
  -30%
  Đồng hồ đo nước dạng cơ Zenner WPH-N DN50 phi 60

  Hãng sản xuất: Zenner – Đức
  Model: WPH-N Qn15 DN50
  Lưu lượng lớn nhất Qmax: 90 m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn: 15m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 0,35m3/h
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 tháng

  4.800.0006.900.000

  Thêm vào giỏ
  -17%
  Đồng hồ đo nước loại nối ren Zenner DN40 phi 49

  Hãng sản xuất: Zenner – Đức
  Nhà máy sản xuất Trung Quốc
  Model: MTK-AM Qn10 DN40
  Lưu lượng lớn nhất Qmax: 20m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn:10m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 0,2m3/h
  Trọng lượng: 4,2kg

  2.900.0003.500.000

  Thêm vào giỏ
  -29%
  Đồng hồ nước nối ren Zenner DN25 đường kính phi 34

  Hãng sản xuất: Zenner – Đức
  Model: MTK-AM Qn3,5 DN25
  Lưu lượng lớn nhất Qmax: 7m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn: 3,5m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 0,07m3/h
  Trọng lượng: 2,4kg
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 tháng

  1.700.0002.400.000

  Thêm vào giỏ
  -12%
  Đồng hồ nước chính hãng Zenner DN20 đường kính phi 27

  Hãng sản xuất: Zenner – Đức
  Model: MTK-AM Qn2,5 DN20
  Lưu lượng lớn nhất Qmax: 5 m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn: 2,5m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 0,05m3/h
  Nhiệt độ làm việc tối đa: 50oC
  Trọng lượng: 1,8kg
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 tháng

  950.0001.080.000

  Thêm vào giỏ
  -18%
  Đồng hồ nước zenner DN50 nối Ren

  Model: MTK-AM Qn15 DN50
  Lưu lượng lớn nhất Qmax = 30m3/h
  Lưu lượng trung bình Qn = 15m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất: 0,45m3/h
  Trọng lượng: 4,5kg
  Bảo hành: 12 tháng

  4.200.0005.100.000

  Thêm vào giỏ
  -6%
  Đồng hồ đo nước dạng cơ Zenner WPH-N DN150 phi 168

  Hãng sản xuất: Zenner – Đức
  Model: WPH-N Qn150 DN150
  Lưu lượng lớn nhất Qmax: 350 m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn:150m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 3,5m3/h
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 tháng

  9.900.00010.500.000

  Thêm vào giỏ
  Đồng hồ nước Zenner DN32

  Hãng sản xuất: Zenner – Đức
  Model: MTK-AM Qn6 DN32
  Lưu lượng lớn nhất Qmax: 12 m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn: 6m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 0,12m3/h
  Trọng lượng: 2,4kg
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 tháng

  2.650.000

  Thêm vào giỏ
  -17%
  Đồng hồ nước Zenner DN15

  Hãng sản xuất: Zenner – Đức
  Model: MTKD-S1 CC Qn1,5 DN15
  Lưu lượng lớn nhất Qmax: 3 m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn: 1,5m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 0,03m3/h
  Trọng lượng: 1,4kg
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 tháng

  600.000720.000

  Thêm vào giỏ
  -11%
  Đồng hồ nước thải Zenner WI-N DN150

  Hãng sản xuất: Zenner – Đức
  Nhà máy sản xuất Trung Quốc
  Model: WI-N Qn250 DN150
  Lưu lượng lớn nhất Qmax: 500 m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn: 250m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 20m3/h
  Trọng lượng: 27kg
  Bảo hành: 12 tháng

  13.800.00015.500.000

  Thêm vào giỏ
  -14%
  Đồng hồ nước thải Zenner WI-N DN100

  Model: WI-N Qn125 DN100
  Lưu lượng lớn nhất Qmax: 300 m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn:125m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 12m3/h
  Trọng lượng: 18kg
  Bảo hành: 12 tháng
  Xuất xứ: Trung Quốc

  8.500.0009.900.000

  Thêm vào giỏ
  -15%
  Đồng hồ nước thải Zenner WI-N Qn175 DN125

  Model: WI-N Qn175 DN125
  Lưu lượng lớn nhất Qmax: 350 m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn:175m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 12m3/h
  Số lỗ bulong: 8 lỗ
  Trọng lượng: 22kg
  Bảo hành: 12 tháng

  9.400.00011.000.000

  Thêm vào giỏ
  -17%
  Đồng hồ đo nước thải mặt bích Zenner WI-N DN80 phi 90

  Hãng sản xuất: Zenner – Đức
  Nhà máy sản xuất Trung Quốc
  Model: WI-N Qn90 DN80
  Lưu lượng lớn nhất Qmax: 150 m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn: 90m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 4,8m3/h
  Trọng lượng: 14kg
  Bảo hành: 12 tháng

  7.500.0009.000.000

  Thêm vào giỏ
  -12%
  Đồng hồ đo nước thải dạng cơ Zenner WI-N DN50 phi 60

  Hãng sản xuất: Zenner – Đức
  Nhà máy sản xuất Trung Quốc
  Model: WI-N Qn30 DN50
  Lưu lượng lớn nhất Qmax: 100 m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn: 30m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 2,4m3/h
  Trọng lượng: 11kg
  Bảo hành: 12 tháng

  6.500.0007.390.000

  Thêm vào giỏ
  -5%
  Đồng hồ đo nước dạng cơ Zenner WPH-N DN65 phi 73

  Hãng sản xuất: Zenner – Đức
  Model: WPH-N Qn25 DN65
  Lưu lượng lớn nhất Qmax:120 m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn: 25m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 0,45m3/h
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 tháng

  5.300.0005.600.000

  Thêm vào giỏ
  -12%
  Đồng hồ nước Zenner WPH-N DN125

  Model: WPH-N Qn100 DN125
  Lưu lượng lớn nhất Qmax: 300 m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn:100m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 3m3/h
  Nhiệt độ làm việc tối đa: 50oC
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 tháng

  7.500.0008.500.000

  Thêm vào giỏ
  -4%
  Đồng hồ nước Zenner WPH-N DN100

  Hãng sản xuất: Zenner – Đức
  Model: WPH-N Qn60 DN100
  Lưu lượng lớn nhất Qmax: 250 m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn: 60m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 1,5m3/h
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 tháng

  7.200.0007.500.000

  Thêm vào giỏ
  -9%
  Đồng hồ đo nước dạng cơ Zenner WPH-N DN80 phi 90

  Hãng sản xuất: Zenner – Đức
  Model: WPH-N Qn40 DN80
  Lưu lượng lớn nhất Qmax: 150 m3/h
  Lưu lượng nước trung bình Qn: 40m3/h
  Lưu lượng nhỏ nhất Qmin: 0,8m3/h
  Xuất xứ: Trung Quốc
  Bảo hành: 12 tháng

  6.200.0006.800.000

  Thêm vào giỏ

  Giới thiệu về Zenner