Dây thoát hiểm Nikawa – Sự lựa chọn an toàn khi xảy ra cháy nổ.