Máy chấm công Ronald Jack X938C+ID là loại vân tay và thẻ cảm ứng Máy chấm công Ronald Jack X938C+ID là loại vân tay và thẻ cảm ứng