Search Results for: "ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC WPH-N150"


Đồng hồ đo lưu lượng nước WPH-N150

Đơn vị hiển thị nhỏ nhất: 1m3 Đơn vị đo nhỏ nhất: 1 lít Áp lực vận hành nhỏ nhất: 0,2 bar Áp lực vận hành tối đa: 16 bar Nhiệt độ làm việc: 0 -50 độ C