Search Results for: "ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG NƯỚC ZENNER DN32"


Đồng hồ nước Zenner DN25

-Kết nối : Bắt ren -Hiển thị : mặt hiển thị số 9999,999 -Kích thước : 25 mm . 1 inch -Kiểu hoạt động : có 2 loại dẫn động từ và truyền động cơ học -Lưu lượng trung bình Qn : 3,5 m3/h