Search Results for: "ĐỒNG HỒ ZENNER DN20"


Đồng hồ nước Zenner DN20

Hiển thị: mặt hiển thị số 9999,999 Kích thước: 20 mm . 34 inch Qmax: 5m3/h Qmin: 0,005m3/h Lưu lượng trung bình Qn: 2,5 m3/h

Đồng hồ đo lưu lượng nước WPH-N150

Đơn vị hiển thị nhỏ nhất: 1m3 Đơn vị đo nhỏ nhất: 1 lít Áp lực vận hành nhỏ nhất: 0,2 bar Áp lực vận hành tối đa: 16 bar Nhiệt độ làm việc: 0 -50 độ C