Thang nhôm gấp 4 khúc

    Showing all 19 results

    Thang nhôm gấp 4 khúc

    Thang nhôm gấp 4 khúc (thang nhôm gấp 4 đoạn, thang nhôm xếp 4 khúc) rất chắc chắn, sử dụng được ở dáng chữ M, A, I, U, L, trên nhiều dạng địa hình.

    Chỉ với một chiếc thang bạn có thể sử dụng dưới dạng duỗi thẳng để trèo lên bờ tường hay cần thang chữ A để có thể đứng giữa nhà lắp quạt trần, hay bóng đèn trên cầu thang, hay cần một chiếc thang không cần quá cao có thể sử dụng như giàn giáo giúp bạn sơn tường thì  thang nhôm gấp 4 khúc đúng là một sản phẩm mà bạn đang tìm kiếm rồi đó.