Giới thiệu Công Ty | Tin Tức | Bảo Hành Điện Tử | Tuyển dụng | Liên hệ
Trang chủ » Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng
1. Tuyển dụng Nhân viên Content Marketing làm việc tại Hà Nội
  Số 19, lô 1C, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
  10 triệu đến 15 triệu
  Số lượng: 1
2. Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh thị trường làm việc tại Hồ Chí Minh
  Số 99, Đường Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Min
  9 triệu đến 12 triệu
  Số lượng: 2
3. Tuyển dụng Nhân viên SEO Marketing làm việc tại Hà Nội
  Số 19, lô 1C, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
  10 triệu đến 12 triệu
  Số lượng: 1
4. Tuyển dụng Nhân viên Content Marketing làm việc tại Hà Nội
  Số 19, lô 1C, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
  9 triệu đến 12 triệu
  Số lượng: 1
Đã hết hạn
5. Tuyển dụng vị trí Social Media Creator làm việc tại Hà Nội
  Số 19, lô 1C, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
  9 triệu đến 11 triệu
  Số lượng: 1
Đã hết hạn
6. Tuyển dụng Chuyên viên Xuất nhập khẩu làm việc tại Hà Nội
  Số 19, Lô 1C, KĐT Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
  12 triệu đến 15 triệu
  Số lượng: 1
Đã hết hạn
7. Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh thị trường làm việc tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
  Số 19, lô 1C, KĐT Trung Yên, Trung Hòa, cầu Giấy, Hà Nội / Số 99, Đường Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  9 triệu đến 12 triệu
  Số lượng: 2
Đã hết hạn
8. Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh online làm việc tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
  Số 19, lô 1C, KĐT Trung Yên, Trung Hòa, cầu Giấy, Hà Nội / Số 99, Đường Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
  9 triệu đến 12 triệu
  Số lượng: 4
Đã hết hạn
9. Tuyển dụng Nhân viên SEO – Marketing Online làm việc tại Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh
  Thỏa thuận
  Số lượng: 3
Đã hết hạn
Đã hết hạn