Giới thiệu Công Ty | Tin Tức | Bảo Hành Điện Tử | Tuyển dụng | Liên hệ
Trang chủ » Tuyển dụng
Thông tin tuyển dụng
1. Tuyển dụng Nhân viên SEO – Marketing Online làm việc tại Hồ Chí Minh
  Hồ Chí Minh
  Thỏa thuận
  Số lượng: 3
Đã hết hạn
Đã hết hạn
3. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh bán lẻ quý I / 2017
  Hà Nội
  5 triệu đến 20 triệu
  Số lượng: 3
Đã hết hạn
4. Maxbuy tuyển dụng nhân viên hành chính nhân sự
  Hà Nội
  Thỏa thuận
  Số lượng: 3
Đã hết hạn
5. Tuyển dụng CTV Marketing Online Quý IV 2016
  Hà Nội
  Thỏa thuận
  Số lượng: 2
Đã hết hạn
6. Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh – Phân phối Quý IV 2016
  Hà Nội
  5 triệu đến 15 triệu
  Số lượng: 3
Đã hết hạn
7. Tuyển dụng nhân viên kinh doanh online Quý IV 2016
  Hà Nội
  5 triệu đến 15 triệu
  Số lượng: 3
Đã hết hạn
8. Tuyển dụng nhân viên Kỹ thuật – giao nhận Quý IV 2016
  Thanh Xuân, Hà Nội
  5 triệu đến 7 triệu
  Số lượng: 2
Đã hết hạn