Giới thiệu Công Ty | Tin Tức | Tuyển dụng | Liên hệ

Tags Sản Phẩm: bảng ghim bần

Tags Tin: bảng ghim bần

Sử dụng bảng ghim tài liệu cho không gian thêm sáng tạo
Bảng ghim tài liệu là một trong các loại bảng văn phòng dùng để ghim tài liệu, thông báo, quyết định hay dùng để trang trí góp phần tạo nên không gian sáng tạo.