Giới thiệu Công Ty | Tin Tức | Tuyển dụng | Liên hệ

Tags Sản Phẩm: Dây chì đồng hồ nước

Tags Tin: Dây chì đồng hồ nước

Làm thế nào khi niêm chì đồng hồ nước bị đứt
Niêm chì đồng hồ nước là một chi tiết rất quan trọng của đồng hồ mà bạn cần để ý. Vậy, nếu dây chì bị đứt, chúng ta cần phải làm gì?