Giới thiệu Công Ty | Tin Tức | Tuyển dụng | Liên hệ

Tags Sản Phẩm: làm mát mùa hè

Tags Tin: làm mát mùa hè

Làm mát cho quán nhậu sử dụng quạt hơi nước hay máy lạnh di động tốt hơn?
Nhiều quán nhậu đã sử dụng tới quạt hơi nước để hạ nhiệt nhưng với cái nóng của Việt Nam phương pháp này chưa thực sự hiệu quả bằng sử dụng Máy lạnh di động.