Giới thiệu Công Ty | Tin Tức | Bảo Hành Điện Tử | Tuyển dụng | Liên hệ

Tags Sản Phẩm: Làm mát sảnh bệnh viện

Tags Tin: Làm mát sảnh bệnh viện

Làm mát sảnh chờ bệnh viện với Máy lạnh di động
Máy lạnh di động được đánh giá hiệu quả hơn nhiều so với điều hoà cố định khi so sánh đến hiệu quả làm mát tức thì trong các không gian mở như sảnh bệnh viện.