Giới thiệu Công Ty | Tin Tức | Bảo Hành Điện Tử | Tuyển dụng | Liên hệ

Tags Sản Phẩm: Môi chất lạnh trong điều hòa công nghiệp

Tags Tin: Môi chất lạnh trong điều hòa công nghiệp

Môi chất lạnh trong điều hòa công nghiệp di động là gì? Có những loại nào?
Môi chất lạnh trong điều hòa công nghiệp di động đóng vai trò là nhân tố chính giúp các thiết bị có khả năng làm lạnh. Vậy môi chất lạnh có những loại nào?