Giới thiệu Công Ty | Tin Tức | Bảo Hành Điện Tử | Tuyển dụng | Liên hệ
Trang chủ » Thương hiệu » Dorosin

Thương Hiệu: Dorosin

Máy hút ẩm Dorosin ER-612 công suất 12 lít/ngày
3.800.000 đ 4.090.000 đ
Máy hút ẩm Dorosin ER-618C công suất 18 lít/ngày
4.520.000 đ 5.300.000 đ
Máy hút ẩm Dorosin ER-630E công suất 30 lít/ ngày
5.650.000 đ 6.600.000 đ
Máy hút ẩm Dorosin ER-650E công suất 50 lít/ ngày
7.800.000 đ 9.000.000 đ
Máy hút ẩm công nghiệp Dorosin ERS-860L công suất 60 lít/ngày
10.200.000 đ 11.990.000 đ
Máy hút ẩm công nghiệp Dorosin ERS-890L công suất 90 lít/ ngày
15.500.000 đ 17.800.000 đ
Máy hút ẩm công nghiệp Dorosin DP-5S công suất 180 lít/ngày
27.500.000 đ 28.900.000 đ
Máy hút ẩm công nghiệp Dorosin DP-10S công suất 240 lít/ngày
35.500.000 đ 37.900.000 đ
Máy hút ẩm công nghiệp Dorosin HP-20S công suất 480 lít/ ngày
67.000.000 đ 70.900.000 đ
Máy hút ẩm công nghiệp Dorosin DP-20S công suất 480 lít/ ngày
69.700.000 đ 75.800.000 đ
Máy làm mát di động Dorosin DAKC-140
89.000.000 đ 115.000.000 đ
Máy làm mát di động Dorosin DAKC-65
41.990.000 đ 55.000.000 đ
Máy làm mát di động Dorosin DAKC-45
24.900.000 đ 32.150.000 đ
Máy làm mát di động Dorosin DAKC-27B
14.500.000 đ 17.000.000 đ
Máy làm mát di động Dorosin DAKC-250
128.000.000 đ 150.000.000 đ

Danh mục sản phẩm