Giới thiệu Công Ty | Tin Tức | Tuyển dụng | Liên hệ
Trang chủ » Thương hiệu » Phong Thanh

Thương Hiệu: Phong Thanh

Xe đẩy hàng 4 bánh Phong Thạnh XTH130L tải trọng 300Kg
2.180.000 đ 2.390.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh Phong Thạnh XTB100D tải trọng 150Kg
1.400.000 đ 1.650.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh Phong Thạnh XTH130T tải trọng 300Kg
2.290.000 đ 2.590.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh Phong Thạnh XTL130DS tải trọng 350Kg
2.600.000 đ 2.850.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh Phong Thạnh XTH130N tải trọng 300Kg
2.090.000 đ 2.390.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh Phong Thạnh XTH200N tải trọng 500Kg
2.750.000 đ 2.950.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh Phong Thạnh XTH200L tải trọng 500Kg
2.950.000 đ 3.250.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh Phong Thạnh XTB100T2 tải trọng 150kg
2.050.000 đ 2.250.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh Phong Thạnh XTB100T3 tải trọng 150Kg
2.340.000 đ 2.790.000 đ
Xe Đẩy Hàng 4 bánh Phong Thạnh XTH250S1 tải trọng 600Kg
3.950.000 đ 4.380.000 đ
Xe đẩy hàng 2 bánh Phong Thạnh X485 tải trọng 300Kg
1.800.000 đ 1.990.000 đ

Danh mục sản phẩm