Giới thiệu Công Ty | Tin Tức | Bảo Hành Điện Tử | Tuyển dụng | Liên hệ
Trang chủ » Thương hiệu » Prestar

Thương Hiệu: Prestar

Xe đẩy hàng 4 bánh Nhật Bản Prestar NB101 tải trọng 150Kg
2.250.000 đ 2.550.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh Nhật Bản Prestar NF301 tải trọng 300Kg
4.300.000 đ 4.650.000 đ
Xe đẩy 4 bánh gấp gọn Prestar NG401-6 tải trọng 400Kg
8.000.000 đ 8.600.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh gấp gọn Prestar NG-401-8 tải trọng 500Kg
9.100.000 đ 9.500.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh Prestar NF302 tải trọng 300Kg
4.200.000 đ 4.550.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh Nhật Bản Prestar NFS301 tải trọng 300Kg
5.800.000 đ 6.300.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh Prestar TF-402 tải trọng 400Kg
6.100.000 đ 6.600.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh Prestar PM-201C tải trọng 200Kg
2.600.000 đ 2.900.000 đ
Xe đẩy hàng có lưới Prestar NG407/6 tải trọng 400Kg
14.200.000 đ 14.950.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh nhật bản Prestar NBS101 tải trọng 150Kg
3.350.000 đ 3.850.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh có lưới Prestar NG407/8 500Kg
15.950.000 đ 16.900.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh có lưới Prestar NB107 tải trọng 150Kg
6.440.000 đ 6.900.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh có lưới Prestar NF 307 tải trọng 300Kg
9.650.000 đ 9.850.000 đ
Xe đẩy hàng 4 bánh Prestar NF303 tải trọng 300kg
6.100.000 đ 6.500.000 đ

Danh mục sản phẩm